Sanitair


Sanitair

Waar komt jouw gift terecht? 
Jouw gift komt in het fonds Water & Hygiëne. Goed sanitair houdt kinderen beschermd tegen mogelijk dodelijke ziekten. Compassion ondersteunt kinderen met essentiële basisbehoeften via lokale kerken. Deze kerken kennen de gemeenschap het beste en zijn niet gebonden aan lokale overheidsinstanties. Zo bereikt jouw gift de kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben.

Wie wordt hiermee geholpen?
Gezinnen van sponsorkinderen in ontwikkelingslanden waar Compassion werkt.