Dierenboel


Dierenboel

Waar komt je gift terecht?
Jouw gift komt terecht in het fonds Educatie, Werk & Inkomen. Gezinnen die in armoede leven, zijn vaak afhankelijk van hulpinstanties en mensen uit de directe omgeving. Compassion wil hen helpen om zelfredzaam te worden. Dieren helpen daarbij. Door een gezin te voorzien van bijvoorbeeld kippen, geef je het een manier om inkomen te genereren. De eieren van de kippen worden gebruikt voor zowel voedsel als de verkoop. Ook kunnen gezinnen kuikentjes fokken en verkopen, om geld voor levensonderhoud te voorzien. 

Wie wordt hiermee geholpen?
Sponsorkinderen en gezinnen in ontwikkelingslanden.