Speeltoestel


Speeltoestel

Waar komt je gift terecht?
Jouw gift komt in het fonds Educatie, Werk & Inkomen. Deze gift helpt mee in de aanschaf van speeltoestellen voor Compassion-projecten. Hierdoor krijgen kinderen een plek waar ze kunnen spelen. In veel sloppenwijken is de omgeving voor kinderen niet veilig. Door speeltoestellen worden ze fysiek uitgedaagd en kunnen ze zich verder ontwikkelen.

Compassion ondersteunt kinderen met essentiële basisbehoeften via lokale kerken. Deze lokale kerken kennen de gemeenschap het beste en zijn niet gebonden aan lokale overheidsinstanties.

Zo bereikt de gift kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben.

Wie wordt hiermee geholpen?
Compassion-projecten en sponsorkinderen.